Get Adobe Flash player
Hình tập thể 1

Tập thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 1

Hình tập thể 2

Tập thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 2

Hình tập thể 3

Tập thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 3

Đăng ngày 01/04/2024, 07:21 bởi quan ly
THÔNG BÁO V/V MỞ LỚP HỌC TRỰC TUYẾN TIẾNG ANH A2 & ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN (Xem chi tiết ở file đính kèm)
Đăng ngày 28/03/2024, 17:37 bởi quan ly
THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC TRỰC TUYẾN TIẾNG ANH A2 & ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Sinh viên có nhu cầu đăng ký vui lòng điền đầy đủ thông tin trong đường link dưới đây: Link đăng ký học Tiếng Anh A2: https://forms.gle/RoQD2b3bKeGkd9Sc9 Link đăng ký học Ứng dụng CNTT Cơ bản: https://forms.gle/ts2PmJHkkvdKB8EE8
Đăng ngày 21/03/2024, 15:00 bởi quan ly
THÔNG BÁO V/V ÔN VÀ KIỂM TRA TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A2 (NỘI BỘ) KHÓA NGÀY 12/05/2024 (Xem chi tiết ở file đính kèm)
Đăng ngày 21/03/2024, 14:56 bởi quan ly
KẾT QUẢ ĐẠT KỲ KIỂM TRA TIẾNG ANH A2 - KHÓA NGÀY 28/01/2024 (Xem chi tiết ở file đính kèm)
Đăng ngày 15/03/2024, 16:17 bởi quan ly
THÔNG BÁO V/V NHẬN CHỨNG CHỈ ƯDCNTTCB KHÓA NGÀY 05/11/2023 & 17/12/2023 (Xem chi tiết ở file đính kèm)
Đăng ngày 06/03/2024, 18:32 bởi quan ly
THÔNG BÁO NHẬN PHIẾU DỰ THI ƯDCNTTCB KHÓA NGÀY 10/03/2024
Đăng ngày 04/03/2024, 14:57 bởi quan ly
THÔNG BÁO 
Đăng ngày 19/02/2024, 17:05 bởi quan ly
THÔNG BÁO V/V ĐIỀU CHỈNH MỨC HỌC PHÍ ƯDCNTTCB & KHAI GIẢNG LỚP ƯDCNTTCB (Xem chi tiết ở file đính kèm)
Đăng ngày 01/02/2024, 14:26 bởi quan ly
THÔNG BÁO NGHỈ TẾT GIÁP THÌN 2024  (Xem chi tiết ờ file đính kèm)
Đăng ngày 18/01/2024, 14:43 bởi quan ly
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Cần Thơ cập nhật KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH A2 NỘI BỘ - KHÓA NGÀY 03/12/2023