Get Adobe Flash player

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc tổ chức ôn kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh - trình độ A2 (nội bộ) cho sinh viên của trường cụ thể như sau:

1. Thời gian:

* Lớp ngày: Thứ 7 & Chủ nhật vào các ngày 25/9,01,02 và 08/10/2022.

                    - Sáng (7h30 – 10h45).

                    - Chiều (13h30 – 16h45).

* Lớp tối: Từ ngày 28/9 đến 11/10/2022 (18h15 – 20h30).

2. Lệ phí ôn: 200.000 đồng/01 thí sinh.

3. Nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ./.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh và cấp Chứng nhận trình độ A2 (nội bộ) cho sinh viên của trường cụ thể như sau:

- Ngày kiểm tra: 16/10/2022.

- Đối tượng: sinh viên hệ Cao đẳng chính qui Khóa 46,45 và các khóa trước.

- Lệ phí:  200.000 đồng/01 thí sinh.

- Thủ tục đăng ký: 02 ảnh gốc (3x4); 01 bản sao Chứng minh nhân dân.

- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ./.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc tổ chức ôn kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh - trình độ A2 (nội bộ) cho sinh viên của trường cụ thể như sau:

1. Thời gian:

* Lớp ngày: Thứ 7 & Chủ nhật vào các ngày 06,13,14 và 20/8/2022.

- Sáng (7h30 – 10h45).

- Chiều (13h30 – 16h45).

* Lớp tối: Từ ngày 10/8 đến 23/8/2022 (18h15 – 20h30).

2. Lệ phí ôn: 200.000 đồng/01 thí sinh.

3. Nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ./.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh và cấp Chứng nhận trình độ A2 (nội bộ) cho sinh viên của trường cụ thể như sau:

- Ngày kiểm tra: 28/8/2022.

- Đối tượng: sinh viên hệ Cao đẳng chính qui Khóa 44,45 và các khóa trước.

- Lệ phí:  200.000 đồng/01 thí sinh.

- Thủ tục đăng ký: 02 ảnh gốc (3x4); 01 bản sao Chứng minh nhân dân.

- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ./.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc tổ chức ôn kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh - trình độ A2 (nội bộ) cho sinh viên của trường cụ thể như sau:

1. Thời gian:

* Lớp ngày: Thứ 7 & Chủ nhật vào các ngày 16,17,23 và 24/7/2022.

- Sáng (7h30 – 10h45).

- Chiều (13h30 – 16h45).

* Lớp tối: Từ ngày 20/7 đến 02/8/2022 (18h15 – 20h30).

2. Lệ phí ôn: 200.000 đồng/01 thí sinh.

3. Nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ./.