Get Adobe Flash player

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức kỳ thi sát hạch và cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản. Cụ thể như sau:

- Ngày thi: 30/10/2022.

- Đối tượng dự thi: CB-GV-NV và sinh viên của trường.

- Điều kiện dự thi:

    + Điểm học phần Tin học trong chương trình chính khóa đạt từ điểm D trở lên (Thang điểm chữ);

    + Hoàn thành chương trình học Ứng dụng CNTT Cơ bản giai đoạn 2 tại Trung tâm.

- Lệ phí dự thi:

+ Thi lần 1: 400.000 đồng/thí sinh.

+ Thi lần 2 (có bảo lưu): 200.000 đồng/thí sinh (thí sinh được bảo lưu một lần trong ba kỳ thi liên tiếp tính từ lần dự thi thứ nhất).

- Thủ tục đăng ký dự thi: 03 ảnh gốc (4x6); 01 bản sao Chứng minh nhân dân và bảng điểm tích lũy học kỳ có điểm học phần tin học.

- Nhận đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo.

- Đơn vị cấp Chứng chỉ: Trường Đại học Đồng Tháp.

Chi tiết liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ./.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tổ chức ôn thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản dành cho sinh viên của trường đã hoàn thành chương trình học Ứng dụng CNTT Cơ bản tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ. Cụ thể như sau:

1. Thời gian:

     * Lớp tối: ngày 20/10/2022 (Thứ 5) và ngày 21/10/2022 (Thứ 6).

        - Ôn Thực hành: từ 18h15;

        - Ôn Lý thuyết: Sáng ngày 22/10/2022 (Thứ 7) từ 7h30.

     * Lớp ngày: ngày 22/10/2022 (Thứ 7).

         - Ôn Lý thuyết: Sáng từ 7h30;

         - Ôn Thực hành: Chiều từ 13h00.

2. Lệ phí ôn thi: 100.000đ/01 thí sinh.

3. Thủ tục đăng ký ôn thi: liên hệ trực tiếp Trung tâm để được hướng dẫn.

4. Nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo.

Chi tiết liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ./.

- Ngày thi: 06/6/2021

- Đối tượng dự thi: CB-GV-NV và sinh viên của trường

Điều kiện dự thi:

      + Điểm học phần Tin học trong chương trình chính khóa đạt từ điểm D trở lên (Thang điểm chữ);

      + Hoàn thành chương trình học Ứng dụng CNTT Cơ bản giai đoạn 2 tại trung tâm.

- Lệ phí dự thi: 350.000 đồng/thí sinh

- Lệ phí thi lại có bảo lưu: 180.000/thí sinh

- Lệ phí ôn thi: 100.000 đồng/thí sinh

- Lịch ôn thi:

     + Lớp tối: Ôn thực hành tối ngày 27 và 28/5/2021 (từ 18h15 đến 20h30); Ôn lý thuyết sáng ngày 29/5/2021 (từ 7h30 đến 11h00)

     + Lớp ngày: Ôn lý thuyết sáng ngày 29/5/2021 (từ 7h30 đến 11h00); Ôn thực hành chiều ngày 29/5/2021 (từ 13h00 đến 17h00)

- Thủ tục đăng ký dự thi: 02 ảnh gốc (4x6); 01 bản sao Chứng minh nhân dân và bảng điểm tích lũy học kỳ có điểm học phần tin học.

- Nhận đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng

- Đơn vị cấp Chứng chỉ: Trường Đại học Đồng Tháp

Học viên đăng ký dự thi vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng trung tâm để được hướng dẫn chi tiết./.

- Kỳ thi Ứng dụng CNTT Cơ bản khóa ngày 14/3/2021 dời đến ngày 11/4/2021

Lịch ôn thi Ứng dụng CNTT Cơ bản dời lại như sau:

     * Lớp tối: ngày 01/4/2021 (Thứ 5) và ngày 02/4/2021 (Thứ 6)

        - Ôn Thực hành: Tối từ 18h15;

        - Ôn Lý thuyết: Sáng (ngày 03/4/2021) từ 7h30

     * Lớp ngày: ngày 03/4/2021 (Thứ 7)

         - Ôn Lý thuyết: Sáng từ 7h30;

         - Ôn Thực hành: Chiều từ 13h00

 Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ./.