Get Adobe Flash player

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo khai giảng lớp tiếng Anh trình độ A2 cụ thể như sau:

1. Chương trình:

- 150 tiết (dành cho tất cả sinh viên hệ Cao đẳng chính qui).

2. Đối tượng: Sinh viên các khóa 46, 45 và các khóa trước.

3. Thời gian:          Tối (2,3,4,5); (2,4,6): từ 18h15 đến 20h30.

                               Sáng Thứ 7, Chủ nhật: từ 7h30 đến 10h45.

                               Chiều Thứ 7, Chủ nhật: từ 13h30 đến 16h45.

4. Ngày khai giảng: 19/9/2022.

5. Học phí: 1.200.000 đồng/khóa học.

6. Thủ tục đăng ký: liên hệ trực tiếp văn phòng Trung tâm.

7. Thời gian nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ./.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo khai giảng lớp Tiếng Anh trình độ A2 cụ thể như sau:

1. Chương trình: 150 tiết (dành cho tất cả sinh viên hệ Cao đẳng chính qui).

2. Đối tượng: Sinh viên các khóa 46,45, 44 và các khóa trước.

3. Lịch học:

 4. Ngày khai giảng: 18/7/2022.

5. Học phí: 1.200.000 đồng/khóa học.

6. Thủ tục đăng ký: liên hệ trực tiếp văn phòng Trung tâm.

7. Thời gian nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ./.

New layer...

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo khai giảng lớp Tiếng Anh trình độ A2 để sinh viên có đủ chuẩn kiến thức dự kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 cụ thể như sau:

1. Chương trình:

- 150 tiết (dành cho tất cả sinh viên hệ Cao đẳng chính qui)

2. Đối tượng: Sinh viên các khóa 46, 45 và các khóa trước.

3. Thời gian:     Tối (2,3,4,5); (2,4,6)       :từ 18h15 đến 20h30.

                           Sáng Thứ 7, Chủ nhật   :từ 7h30 đến 10h45.

                           Chiều Thứ 7, Chủ nhật  :từ 13h30 đến 16h45.

4. Ngày khai giảng: 22/8/2022.

5. Học phí: 1.200.000 đồng/khóa học.

6. Thủ tục đăng ký: liên hệ trực tiếp văn phòng Trung tâm.

7. Thời gian nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ./.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo khai giảng lớp Tiếng Anh trình độ A2 để sinh viên có đủ chuẩn kiến thức dự kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 cụ thể như sau:

1. Chương trình:

- 150 tiết (dành cho tất cả sinh viên hệ Cao đẳng chính qui).

2. Đối tượng: Sinh viên các khóa 45, 44 và các khóa trước.

3. Thời gian: Tối (2,3,4,5) hoặc (2,4,6): từ 18h15 đến 20h30.

   Sáng Thứ 7& Sáng Chủ nhật: từ 7h30 đến 10h45.

      Chiều Thứ 7& Chiều Chủ nhật: từ 13h30 đến 16h45.

4. Ngày khai giảng: 20/6/2022.

5. Học phí: 1.200.000 đồng/khóa học.

6. Thủ tục đăng ký: liên hệ trực tiếp văn phòng Trung tâm.

7. Thời gian nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ./.