Get Adobe Flash player

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo:

- Sinh viên học tiếng Anh tại trung tâm các P.111, P.113, P.114, P.116, P.121 sẽ học tiếp ONLINE giai đoạn 2 từ thứ 2, 21/6 theo lịch học cũ của lớp.

- Sinh viên chuẩn bị sách, các thiết bị cần thiết cho việc học ONLINE.

- Sinh viên tham dự học nghiêm túc (theo qui định của trung tâm, sinh viên nghỉ quá 08 buổi sẽ bị cấm dự kiểm tra A2).

***** Tổng số tiết học: 75. Tổng số buổi: 25./.