Get Adobe Flash player

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo đến toàn thể sinh viên đã đăng ký ôn và thi được biết:

- Kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản khóa ngày 11/7/2021 dời đến khi có thông báo mới.

- Lịch ôn thi Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản dời đến khi có thông báo mới.

Lý do: Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid 19.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Cần Thơ./.