Get Adobe Flash player
Hình tập thể 1

Tập thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 1

Hình tập thể 2

Tập thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 2

Hình tập thể 3

Tập thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 3

Đăng ngày 20/05/2024, 16:29 bởi quan ly
THÔNG BÁO V/V NHẬN PHIẾU DỰ THI ƯDCNTT CƠ BẢN KHÓA NGÀY 26/5/2024 (Xem chi tiết ở file đính kèm)
Đăng ngày 17/05/2024, 10:33 bởi quan ly
THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG NHẬN KIỂM TRA ANH VĂN A2 KHÓA NGÀY 28/1/2024 (Xem chi tiết ở file đính kèm)
Đăng ngày 15/05/2024, 10:40 bởi quan ly
THÔNG BÁO V/V KHAI GIẢNG LỚP ANH VĂN TRÌNH ĐỘ A2 (Xem chi tiết ở file đính kèm)
Đăng ngày 15/05/2024, 10:34 bởi quan ly
THÔNG BÁO V/V ÔN VÀ KIỂM TRA TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A2 (NỘI BỘ) KHÓA NGÀY 08/9/2024 (Xem chi tiết ở file đính kèm)
Đăng ngày 15/05/2024, 10:29 bởi quan ly
THÔNG BÁO V/V KHAI GIẢNG LỚP HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN (Xem chi tiết ở file đính kèm)
Đăng ngày 15/05/2024, 10:25 bởi quan ly
THÔNG BÁO V/V ÔN VÀ THI CHỨNG CHỈ UDCNTT CƠ BẢN KHÓA NGÀY 28/7/2024 (Xem chi tiết ở file đính kèm)
Đăng ngày 09/05/2024, 14:48 bởi quan ly
KẾT QUẢ ĐẠT KỲ KIỂM TRA TIẾNG ANH A2 - KHÓA NGÀY 17/03/2024 
Đăng ngày 22/04/2024, 15:07 bởi quan ly
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/4 & 01/5 (Xem chi tiết ở file đính kèm)
Đăng ngày 01/04/2024, 07:21 bởi quan ly
THÔNG BÁO V/V MỞ LỚP HỌC TRỰC TUYẾN TIẾNG ANH A2 & ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN (Xem chi tiết ở file đính kèm)
Đăng ngày 28/03/2024, 17:37 bởi quan ly
THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC TRỰC TUYẾN TIẾNG ANH A2 & ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Sinh viên có nhu cầu đăng ký vui lòng điền đầy đủ thông tin trong đường link dưới đây: Link đăng ký học Tiếng Anh A2: https://forms.gle/RoQD2b3bKeGkd9Sc9 Link đăng ký học Ứng dụng CNTT Cơ bản: https://forms.gle/ts2PmJHkkvdKB8EE8