Get Adobe Flash player
Hình tập thể 1

Tập thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 1

Hình tập thể 2

Tập thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 2

Hình tập thể 3

Tập thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 3

Đăng ngày 23/09/2020, 10:28 bởi quan ly
- Ngày kiểm tra: 29/11/2020 - Đối tượng dự kiểm tra: sinh viên hệ Cao đẳng chính qui Khóa 43, 42 và các khóa trước. - Lệ phí kiểm tra: 200.000 đồng/thí sinh - Thời gian ôn:          * Lớp ngày: Thứ 7 & CN ngày 07,08/11/2020 & 14,15/11/2020 (Sáng từ 7h30-10h45; Chiều từ 13h30-16h45)  ...
Đăng ngày 10/09/2020, 09:29 bởi quan ly
- Ngày thi: 15/11/2020 - Đối tượng dự thi: CB-GV-NV và sinh viên của trường - Điều kiện dự thi:       + Điểm học phần Tin học trong chương trình chính khóa đạt từ điểm D trở lên (Thang điểm chữ);       + Hoàn thành chương trình học Ứng dụng CNTT Cơ bản giai đoạn 2 tại trung tâm. - Lệ phí dự thi: 350.000 đồng/thí...
Đăng ngày 10/09/2020, 09:24 bởi quan ly
Xem file đính kèm
Đăng ngày 25/08/2020, 11:07 bởi quan ly
Xem file đính kèm
Đăng ngày 25/08/2020, 10:57 bởi quan ly
- Ngày kiểm tra: 11/10/2020 - Đối tượng dự kiểm tra: sinh viên hệ Cao đẳng chính qui Khóa 43, 42 và các khóa trước. - Lệ phí kiểm tra: 200.000 đồng/thí sinh - Thời gian ôn:          * Lớp ngày: Thứ 7 & CN bắt đầu từ ngày 26,27/9/2020 & 03,04/10/2020 (Sáng từ 7h30-10h45;...
Đăng ngày 25/08/2020, 10:52 bởi quan ly
Ngày khai giảng: 14/9/2020 * Anh văn A2: Chương trình học: 150 tiết Học phí: 1.200.000 đồng/khoá học/học viên Thời gian học: Tối (2,3,4,5) hoặc Tối (2,4,6)  từ 18h15 đến 20h30 * Ứng dụng CNTT Cơ bản: Chương trình học:             - Hệ CĐ Sư phạm: 75 tiết             - Hệ CĐ Ngoài Sư...
Đăng ngày 06/07/2020, 20:10 bởi quan ly
- Ngày kiểm tra: 20/9/2020 - Đối tượng dự kiểm tra: sinh viên hệ Cao đẳng chính qui Khóa 43, 42 và các khóa trước. - Lệ phí kiểm tra: 200.000 đồng/thí sinh - Thời gian ôn:          * Lớp ngày: Thứ 7 & CN bắt đầu từ ngày 29,30/8/2020 & 12,13/9/2020 (Sáng từ...
Đăng ngày 06/07/2020, 20:04 bởi quan ly
- Ngày thi: 30/8/2020 - Đối tượng dự thi: CB-GV-NV và sinh viên của trường - Điều kiện dự thi:       + Điểm học phần Tin học trong chương trình chính khóa đạt từ điểm D trở lên (Thang điểm chữ);       + Hoàn thành chương trình học Ứng dụng CNTT Cơ bản giai đoạn 2 tại trung tâm. - Lệ phí dự thi: 350.000 đồng/thí...
Đăng ngày 06/07/2020, 20:01 bởi quan ly
Chương trình học: 150 tiết Học phí: 1.200.000 đồng/khoá học/học viên  Ngày khai giảng: 03/8/2020 Thời gian học: Tối (2,3,4,5) hoặc Tối (2,4,6)  từ 18h15 đến 20h30  Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để được hướng dẫn./.
Đăng ngày 06/07/2020, 19:59 bởi quan ly
Học phí:             - Hệ CĐ Sư phạm: 600.000 đồng/khóa học/học viên             - Hệ CĐ Ngoài Sư phạm: 360.000 đồng/khóa học/học viên Ngày khai giảng: 20/7/2020 Thời gian học:        * Tối (2,3,4,5); Tối (2,4,6)  hoặc Tối (3,5) từ 18h15 đến 20h30 Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ...