Get Adobe Flash player
Hình tập thể 1

Tập thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 1

Hình tập thể 2

Tập thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 2

Hình tập thể 3

Tập thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 3

Đăng ngày 27/12/2017, 13:13 bởi quan ly
Thông báo khai giảng lớp Bổ sung kiến thức Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa ngày 15/01/2018 - Đối tượng học: Học sinh sinh viên trong và ngoài trường - Học phí: 200.000 đồng/khoá học - Thời gian học:Tối (2, 4, 6)  hoặc Tối (3, 5) từ 18h30 đến 20h45 Nhận đăng...
Đăng ngày 06/12/2017, 10:14 bởi quan ly
Thông báo khai giảng lớp Chứng chỉ A Anh văn khóa ngày 05/3/2018 - Thời gian học:Tối (2,4,6) hoặc tối (3,4,5) từ 18h30 đến 20h45  - Nhận đăng ký từ ngày ra thông báo.
Đăng ngày 06/12/2017, 10:10 bởi quan ly
Thông báo thi Chứng chỉ A Anh văn ngày 28/01/2018 Nhận đăng ký từ ngày 11/12/2017. Ôn thi từ ngày 06/01/2018; Lịch học:     - Lớp ban đêm: bắt đầu từ 08/01/2018 (học từ thứ 2 đến thứ 6);      - Lớp ban ngày: bắt đầu từ 06/01/2087 (học thứ 7 và CN -...
Đăng ngày 06/12/2017, 10:06 bởi quan ly
Thủ tục đăng ký dự thi: - Lệ phí đăng ký dự thi; - 01 Bản sao Chứng minh nhân dân; - 03 Ảnh 3x4 chụp không quá 06 tháng tính đến ngày dự thi, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh; - Nhận đăng ký từ ngày 11/12/2017. - Thời gian...
Đăng ngày 06/12/2017, 10:03 bởi quan ly
Thông báo khai giảng lớp Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa ngày 15/01/2018 - Đối tượng học: Học sinh sinh viên trong và ngoài trường - Học phí: Học viên ngoài trường: 750.000 đồng/khoá học                  Học viên trong trường: 600.000 đồng/khóa học - Thời...
Đăng ngày 05/12/2017, 13:41 bởi quan ly
Xem file đính kèm
Đăng ngày 05/12/2017, 13:40 bởi quan ly
Xem file đính kèm
Đăng ngày 15/11/2017, 13:28 bởi quan ly
Thủ tục đăng ký dự thi: - Lệ phí đăng ký dự thi; - 01 Bản sao Chứng minh nhân dân; - 03 Ảnh 3x4 chụp không quá 06 tháng tính đến ngày dự thi, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh; - Nhận đăng ký từ ngày ra thông...
Đăng ngày 03/11/2017, 16:31 bởi quan ly
Thí sinh đã đăng ký thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 12/11/2017 không thể đến Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ nhận giấy báo dự thi trong giờ hành chính có thể liên hệ Trung tâm nhận giấy báo...
Đăng ngày 26/10/2017, 09:23 bởi quan ly
Thủ tục đăng ký dự thi: - Lệ phí đăng ký dự thi; - 01 Bản sao Chứng minh nhân dân; - 03 Ảnh 3x4 chụp không quá 06 tháng tính đến ngày dự thi, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh; - Nhận đăng ký từ ngày ra thông...