Get Adobe Flash player
Hình tập thể 1

Tập thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 1

Hình tập thể 2

Tập thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 2

Hình tập thể 3

Tập thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 3

Đăng ngày 03/10/2017, 08:14 bởi quan ly
Thông báo khai giảng lớp Chứng chỉ A Anh văn và Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa ngày 27/11/2017 Lớp Chứng chỉ A Anh văn:  - Thời gian học:Tối (2,4,6) hoặc tối (3,4,5) từ 18h30 đến 20h45 Lớp Ứng dụng CNTT Cơ bản: - Đối tượng học: Học sinh sinh viên trong...
Đăng ngày 03/10/2017, 08:06 bởi quan ly
Thông báo thi Chứng chỉ A Anh văn ngày 26/11/2017 Nhận đăng ký từ ngày 09/10/2017. Ôn thi từ ngày 04/11/2017; Lịch học:     - Lớp ban đêm: bắt đầu từ 06/11/2017 (học từ thứ 2 đến thứ 6);      - Lớp ban ngày: bắt đầu từ 04/11/2017 (học thứ 7 và CN -...
Đăng ngày 20/09/2017, 08:50 bởi quan ly
Xem file đính kèm
Đăng ngày 20/09/2017, 08:34 bởi quan ly
Chi tiết xem trong file đính kèm
Đăng ngày 31/08/2017, 14:02 bởi quan ly
Thủ tục đăng ký dự thi: - Lệ phí đăng ký dự thi; - 01 Bản sao Chứng minh nhân dân; - 03 Ảnh 3x4 chụp không quá 06 tháng tính đến ngày dự thi, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh; - Nhận đăng ký từ ngày ra thông...
Đăng ngày 01/08/2017, 19:30 bởi quan ly
Thông báo khai giảng lớp Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa ngày 18/9/2017 - Đối tượng học: Học sinh sinh viên trong và ngoài trường - Học phí: Học viên ngoài trường: 750.000 đồng/khoá học                  Học viên trong trường: 600.000 đồng/khóa học -...
Đăng ngày 01/08/2017, 19:22 bởi quan ly
Thông báo thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa ngày 26 và 27/8/2017 Thủ tục đăng ký dự thi: - Lệ phí đăng ký dự thi; - 01 Bản sao Chứng minh nhân dân; - 03 Ảnh 3x4 chụp không quá 06 tháng tính đến ngày dự thi, mặt sau ghi rõ họ...
Đăng ngày 18/07/2017, 18:40 bởi quan ly
Chi tiết xem trong file đính kèm
Đăng ngày 18/07/2017, 18:38 bởi quan ly
THÔNG BÁO Về việc tổ chức buổi hướng dẫn học sinh sinh viên cách làm bài thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản Chi tiết xem trong file đính kèm
Đăng ngày 10/07/2017, 16:39 bởi quan ly
Nội dung thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản Căn cứ theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin Xem file đính kèm