Get Adobe Flash player
Hình tập thể 1

Tập thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 1

Hình tập thể 2

Tập thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 2

Hình tập thể 3

Tập thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 3

Đăng ngày 17/01/2020, 10:49 bởi quan ly
- Ngày thi: 21/6/2020 - Đối tượng dự thi: CB-GV-NV và sinh viên của trường - Điều kiện dự thi:       + Điểm học phần Tin học trong chương trình chính khóa đạt từ điểm D trở lên (Thang điểm chữ);       + Hoàn thành chương trình học Ứng dụng CNTT Cơ bản giai đoạn 2 tại trung tâm. - Lệ phí dự thi: 350.000 đồng/thí...
Đăng ngày 17/01/2020, 09:58 bởi quan ly
Học phí: 1.200.000 đồng/khoá học/học viên  Ngày khai giảng: 01/6/2020 Thời gian học: Tối (2,3,4,5) hoặc Tối (2,4,6)  từ 18h15 đến 20h30  Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để được hướng dẫn./.
Đăng ngày 17/01/2020, 09:53 bởi quan ly
- Ngày kiểm tra: 05/7/2020 - Đối tượng dự kiểm tra: sinh viên hệ Cao đẳng chính qui Khóa 43, 42 và các khóa trước. - Lệ phí kiểm tra: 200.000 đồng/thí sinh - Thời gian ôn:          * Lớp ngày: Thứ 7 & CN bắt đầu từ ngày 20,21 & 27,28/6/2020 (Sáng từ...
Đăng ngày 17/01/2020, 07:58 bởi quan ly
Học phí:             - Hệ CĐ Sư phạm: 600.000 đồng/khóa học/học viên             - Hệ CĐ Ngoài Sư phạm: 360.000 đồng/khóa học/học viên Ngày khai giảng: 15/6/2020 Thời gian học:        * Tối (2,3,4,5); Tối (2,4,6)  hoặc Tối (3,5) từ 18h15 đến 20h30 Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ...
Đăng ngày 29/11/2019, 20:53 bởi quan ly
- Ngày thi: 23/02/2020 - Đối tượng dự thi: CB-GV-NV và sinh viên của trường - Điều kiện dự thi:       + Điểm học phần Tin học trong chương trình chính khóa đạt từ điểm D trở lên (Thang điểm chữ);       + Hoàn thành chương trình học Ứng dụng CNTT Cơ bản giai đoạn 2 tại trung tâm. - Lệ phí dự thi: 350.000 đồng/thí...
Đăng ngày 29/11/2019, 20:50 bởi quan ly
- Ngày thi: 12/01/2020 - Đối tượng dự thi: sinh viên hệ Cao đẳng chính qui Khóa 42, 41 và các khóa trước. -  Lệ phí thi: 200.000 đồng/thí sinh - Lệ phí ôn thi: 200.000 đồng/thí sinh - Thủ tục ĐKDT: 02 ảnh (3x4) ghi rõ thông tin cá nhân sau ảnh và 1 bản sao Chứng minh...
Đăng ngày 29/11/2019, 20:48 bởi quan ly
Xem file đính kèm
Đăng ngày 29/11/2019, 20:47 bởi quan ly
Xem file đính kèm