Get Adobe Flash player

Chương trình học: 150 tiết

Học phí: 1.200.000 đồng/khoá học/học viên

 Ngày khai giảng: 03/8/2020

Thời gian học: Tối (2,3,4,5) hoặc Tối (2,4,6)  từ 18h15 đến 20h30

 Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để được hướng dẫn./.

Học phí: 1.200.000 đồng/khoá học/học viên

 Ngày khai giảng: 01/6/2020

Thời gian học: Tối (2,3,4,5) hoặc Tối (2,4,6)  từ 18h15 đến 20h30

 Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để được hướng dẫn./.

Khai giảng lớp Anh văn A2 khóa ngày 01/10/2018

- Thời gian học:Tối (2 - 4 - 6) hoặc tối (3 - 5) từ 18h30 đến 20h45

- Học phí: 1.200.000 đồng/khóa học (dành cho sinh viên tất cả các khóa)

- Nhận đăng ký từ ngày ra thông báo.

- Liên hệ trực tiếp văn phòng trung tâm để được hướng dẫn chi tiết.

Thông báo khai giảng lớp Chứng chỉ A Anh văn - Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và Bổ sung Kiến thức Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản - Khóa ngày 07/5/2018 (dành riêng cho các khóa 39, 40, 41)

Lớp Chứng chỉ A Anh văn: 

- Thời gian học:Tối (2,4,6) hoặc tối (3,4,5) từ 18h30 đến 20h45

Lớp Ứng dụng CNTT Cơ bản và Bổ sung Kiến thức Ứng dụng CNTT Cơ bản:

- Đối tượng học: Học sinh sinh viên trong và ngoài trường

- Học phí: Học viên ngoài trường: 750.000 đồng/khoá học

                 Học viên trong trường: 600.000 đồng/khóa học

- Thời gian học:Tối (2,4,6) hoặc tối (3,5) từ 18h30 đến 20h45

Thông tin chi tiết liên hệ VP Trung tâm.