Get Adobe Flash player

- Ngày thi: 06/6/2021

- Đối tượng dự thi: CB-GV-NV và sinh viên của trường

Điều kiện dự thi:

      + Điểm học phần Tin học trong chương trình chính khóa đạt từ điểm D trở lên (Thang điểm chữ);

      + Hoàn thành chương trình học Ứng dụng CNTT Cơ bản giai đoạn 2 tại trung tâm.

- Lệ phí dự thi: 350.000 đồng/thí sinh

- Lệ phí thi lại có bảo lưu: 180.000/thí sinh

- Lệ phí ôn thi: 100.000 đồng/thí sinh

- Lịch ôn thi:

     + Lớp tối: Ôn thực hành tối ngày 27 và 28/5/2021 (từ 18h15 đến 20h30); Ôn lý thuyết sáng ngày 29/5/2021 (từ 7h30 đến 11h00)

     + Lớp ngày: Ôn lý thuyết sáng ngày 29/5/2021 (từ 7h30 đến 11h00); Ôn thực hành chiều ngày 29/5/2021 (từ 13h00 đến 17h00)

- Thủ tục đăng ký dự thi: 02 ảnh gốc (4x6); 01 bản sao Chứng minh nhân dân và bảng điểm tích lũy học kỳ có điểm học phần tin học.

- Nhận đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng

- Đơn vị cấp Chứng chỉ: Trường Đại học Đồng Tháp

Học viên đăng ký dự thi vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng trung tâm để được hướng dẫn chi tiết./.

- Kỳ thi Ứng dụng CNTT Cơ bản khóa ngày 14/3/2021 dời đến ngày 11/4/2021

Lịch ôn thi Ứng dụng CNTT Cơ bản dời lại như sau:

     * Lớp tối: ngày 01/4/2021 (Thứ 5) và ngày 02/4/2021 (Thứ 6)

        - Ôn Thực hành: Tối từ 18h15;

        - Ôn Lý thuyết: Sáng (ngày 03/4/2021) từ 7h30

     * Lớp ngày: ngày 03/4/2021 (Thứ 7)

         - Ôn Lý thuyết: Sáng từ 7h30;

         - Ôn Thực hành: Chiều từ 13h00

 Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ./.

- Ngày thi: 15/11/2020

- Đối tượng dự thi: CB-GV-NV và sinh viên của trường

Điều kiện dự thi:

      + Điểm học phần Tin học trong chương trình chính khóa đạt từ điểm D trở lên (Thang điểm chữ);

      + Hoàn thành chương trình học Ứng dụng CNTT Cơ bản giai đoạn 2 tại trung tâm.

- Lệ phí dự thi: 350.000 đồng/thí sinh

- Lệ phí thi lại có bảo lưu: 180.000/thí sinh

- Lệ phí ôn thi: 100.000 đồng/thí sinh

- Lịch ôn thi:

     + Lớp tối: Ôn thực hành tối ngày 05 và 06/11/2020 (từ 18h15 đến 20h30); Ôn lý thuyết sáng ngày 07/11/2020 (từ 7h30 đến 11h00)

     + Lớp ngày: Ôn lý thuyết sáng ngày 07/11/2020 (từ 7h30 đến 11h00); Ôn thực hành chiều ngày 07/11/2020 (từ 13h00 đến 17h00)

- Thủ tục đăng ký dự thi: 02 ảnh gốc (4x6); 01 bản sao Chứng minh nhân dân và bảng điểm tích lũy học kỳ có điểm học phần tin học.

- Nhận đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng

- Đơn vị cấp Chứng chỉ: Trường Đại học Đồng Tháp

Học viên đăng ký dự thi vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng trung tâm để được hướng dẫn chi tiết.

- Ngày thi: 14/3/2021

- Đối tượng dự thi: CB-GV-NV và sinh viên của trường

Điều kiện dự thi:

      + Điểm học phần Tin học trong chương trình chính khóa đạt từ điểm D trở lên (Thang điểm chữ);

      + Hoàn thành chương trình học Ứng dụng CNTT Cơ bản giai đoạn 2 tại trung tâm.

- Lệ phí dự thi: 350.000 đồng/thí sinh

- Lệ phí thi lại có bảo lưu: 180.000/thí sinh

- Lệ phí ôn thi: 100.000 đồng/thí sinh

- Lịch ôn thi:

     + Lớp tối: Ôn thực hành tối ngày 04 và 05/3/2021 (từ 18h15 đến 20h30); Ôn lý thuyết sáng ngày 06/3/2021 (từ 7h30 đến 11h00)

     + Lớp ngày: Ôn lý thuyết sáng ngày 06/3/2021 (từ 7h30 đến 11h00); Ôn thực hành chiều ngày 06/3/2021 (từ 13h00 đến 17h00)

- Thủ tục đăng ký dự thi: 02 ảnh gốc (4x6); 01 bản sao Chứng minh nhân dân và bảng điểm tích lũy học kỳ có điểm học phần tin học.

- Nhận đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng

- Đơn vị cấp Chứng chỉ: Trường Đại học Đồng Tháp

Học viên đăng ký dự thi vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng trung tâm để được hướng dẫn chi tiết./.

- Ngày thi: 30/8/2020

- Đối tượng dự thi: CB-GV-NV và sinh viên của trường

Điều kiện dự thi:

      + Điểm học phần Tin học trong chương trình chính khóa đạt từ điểm D trở lên (Thang điểm chữ);

      + Hoàn thành chương trình học Ứng dụng CNTT Cơ bản giai đoạn 2 tại trung tâm.

- Lệ phí dự thi: 350.000 đồng/thí sinh

- Lệ phí thi lại có bảo lưu: 180.000/thí sinh

- Lệ phí ôn thi: 100.000 đồng/thí sinh

- Lịch ôn thi:

     + Lớp tối: Ôn thực hành tối ngày 20 và 21/8/2020 (từ 18h15 đến 20h30); Ôn lý thuyết sáng ngày 22/8/2020 (từ 7h30 đến 11h00)

     + Lớp ngày: Ôn lý thuyết sáng ngày 22/8/2020 (từ 7h30 đến 11h00); Ôn thực hành chiều ngày 22/8/2020 (từ 13h00 đến 17h00)

- Thủ tục đăng ký dự thi: 02 ảnh gốc (4x6); 01 bản sao Chứng minh nhân dân và bảng điểm tích lũy học kỳ có điểm học phần tin học.

- Nhận đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng

- Đơn vị cấp Chứng chỉ: Trường Đại học Đồng Tháp

Học viên đăng ký dự thi vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng trung tâm để được hướng dẫn chi tiết.