Get Adobe Flash player

Học phí:

            - Hệ CĐ Sư phạm: 600.000 đồng/khóa học/học viên

            - Hệ CĐ Ngoài Sư phạm: 360.000 đồng/khóa học/học viên

Ngày khai giảng: 20/7/2020

Thời gian học:

       * Tối (2,3,4,5); Tối (2,4,6)  hoặc Tối (3,5) từ 18h15 đến 20h30

Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để được hướng dẫn.

Khai giảng lớp học Anh văn A2 và Ứng dụng CNTT CB ngày 21/10/2019

Học phí:

  * Anh văn A2: 1.200.000 đồng/khoá học/học viên

  * Ứng dụng CNTT Cơ bản:

            - Khóa 41 trở về trước - Tất cả các hệ: 600.000 đồng/khóa học/học viên

            - Khóa 42, 43 - Hệ CĐ Sư phạm và hệ Tc Sư phạm: 600.000 đồng/khóa học/học viên

            - Khóa 42, 43 - Hệ CĐ Ngoài Sư phạm: 360.000 đồng/khóa học/học viên

Ngày khai giảng: 21/10/2019

Thời gian học:

    * Anh văn A2: Tối (2,3,4,5) hoặc Tối (2,4,6)  từ 18h15 đến 20h30

    * Ứng dụng CNTT Cơ bản: Tối (2,3,4,5,6); Tối (2,4,6)  hoặc Tối (3,5) từ 18h15 đến 20h30

Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để được hướng dẫn.

Học phí:

            - Hệ CĐ Sư phạm: 600.000 đồng/khóa học/học viên

            - Hệ CĐ Ngoài Sư phạm: 360.000 đồng/khóa học/học viên

Ngày khai giảng: 15/6/2020

Thời gian học:

       * Tối (2,3,4,5); Tối (2,4,6)  hoặc Tối (3,5) từ 18h15 đến 20h30

Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để được hướng dẫn.