Get Adobe Flash player

- Ngày kiểm tra: 30/5/2021

- Đối tượng dự kiểm tra: sinh viên hệ Cao đẳng chính qui Khóa 43, 44 và các khóa trước.

- Lệ phí kiểm tra: 200.000 đồng/thí sinh

- Thời gian ôn:

         * Lớp ngày: Thứ 7 & CN ngày 09,15,22,23/5/2021

                            (Sáng từ 7h30-10h45; Chiều từ 13h30-16h45)

         * Lớp tối: Từ ngày 12/5/2021 đến 24/5/2021 (18h15-20h30)

- Lệ phí ôn kiểm tra: 200.000 đồng/thí sinh

- Thủ tục ĐKDT: 02 ảnh gốc (3x4) ghi rõ thông tin cá nhân sau ảnh và 1 bản sao Chứng minh nhân dân

- Thời gian đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng

Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ./.

- Ngày kiểm tra: 16/5/2021

- Đối tượng dự kiểm tra: sinh viên hệ Cao đẳng chính qui Khóa 43, 44 và các khóa trước.

- Lệ phí kiểm tra: 200.000 đồng/thí sinh

- Thời gian ôn:

         * Lớp ngày: Thứ 7 & CN ngày 24,25/4/2021 và 08,09/5/2021

                            (Sáng từ 7h30-10h45; Chiều từ 13h30-16h45)

         * Lớp tối: Từ ngày 26/4/2021 đến 11/5/2021 (18h15-20h30)

- Lệ phí ôn kiểm tra: 200.000 đồng/thí sinh

- Thủ tục ĐKDT: 02 ảnh gốc (3x4) ghi rõ thông tin cá nhân sau ảnh và 1 bản sao Chứng minh nhân dân

- Thời gian đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng

Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ./.

- Ngày kiểm tra: 31/01/2021

- Đối tượng dự kiểm tra: sinh viên hệ Cao đẳng chính qui Khóa 43, 44 và các khóa trước.

- Lệ phí kiểm tra: 200.000 đồng/thí sinh

- Thời gian ôn:

         * Lớp ngày: Thứ 7 & CN ngày 10,16,17,23/01/2021 (Sáng từ 7h30-10h45; Chiều từ 13h30-16h45)

         * Lớp tối: Từ ngày 13/01/2021 đến 26/01/2021 (18h15-20h30)

- Lệ phí ôn kiểm tra: 200.000 đồng/thí sinh

- Thủ tục ĐKDT: 02 ảnh gốc (3x4) ghi rõ thông tin cá nhân sau ảnh và 1 bản sao Chứng minh nhân dân

- Thời gian đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng

Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ./.

- Ngày kiểm tra: 28/3/2021

- Đối tượng dự kiểm tra: sinh viên hệ Cao đẳng chính qui Khóa 43, 44 và các khóa trước.

- Lệ phí kiểm tra: 200.000 đồng/thí sinh

- Thời gian ôn:

         * Lớp ngày: Thứ 7 & CN ngày 07,14,15,20/3/2021 (Sáng từ 7h30-10h45; Chiều từ 13h30-16h45)

         * Lớp tối: Từ ngày 10/3/2021 đến 23/3/2021 (18h15-20h30)

- Lệ phí ôn kiểm tra: 200.000 đồng/thí sinh

- Thủ tục ĐKDT: 02 ảnh gốc (3x4) ghi rõ thông tin cá nhân sau ảnh và 1 bản sao Chứng minh nhân dân

- Thời gian đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng

Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ./.

- Ngày kiểm tra: 29/11/2020

- Đối tượng dự kiểm tra: sinh viên hệ Cao đẳng chính qui Khóa 43, 42 và các khóa trước.

- Lệ phí kiểm tra: 200.000 đồng/thí sinh

- Thời gian ôn:

         * Lớp ngày: Thứ 7 & CN ngày 07,08/11/2020 & 14,15/11/2020 (Sáng từ 7h30-10h45; Chiều từ 13h30-16h45)

         * Lớp tối: Từ ngày 11/11/2020 đến 24/11/2020 (18h15-20h30)

- Lệ phí ôn kiểm tra: 200.000 đồng/thí sinh

- Thủ tục ĐKDT: 02 ảnh (3x4) ghi rõ thông tin cá nhân sau ảnh và 1 bản sao Chứng minh nhân dân

- Thời gian đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng

Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ./.