Get Adobe Flash player
Hình tập thể 1

Tập thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 1

Hình tập thể 2

Tập thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 2

Hình tập thể 3

Tập thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 3

Đăng ngày 08/06/2021, 15:36 bởi quan ly
Căn cứ Thông báo số 29/TB-TTNNTH ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học về việc Tổ chức ôn kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 (nội bộ). Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ...
Đăng ngày 08/06/2021, 15:28 bởi quan ly
Căn cứ Thông báo số 28/TB-TTNNTH ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học về việc Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 (nội bộ). Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ thông...
Đăng ngày 11/05/2021, 09:38 bởi quan ly
  1 - Sinh viên dự kiểm tra A2 Khóa ngày 30/5/2021(cũ) sẽ dời đến ngày 13/6/2021.  2 - Sinh viên ôn A2 lớp: - Ngày 15/5 sẽ học vào ngày 29,30/5 & 05,06/6. - Tối 12/5 sẽ học từ tối ngày 31/5.
Đăng ngày 20/04/2021, 15:05 bởi quan ly
Xem file đính kèm    
Đăng ngày 20/04/2021, 15:00 bởi quan ly
Xem file đính kèm    
Đăng ngày 14/04/2021, 14:19 bởi quan ly
- Ngày kiểm tra: 30/5/2021 - Đối tượng dự kiểm tra: sinh viên hệ Cao đẳng chính qui Khóa 43, 44 và các khóa trước. - Lệ phí kiểm tra: 200.000 đồng/thí sinh - Thời gian ôn:          * Lớp ngày: Thứ 7 & CN ngày 09,15,22,23/5/2021                  ...
Đăng ngày 02/04/2021, 14:35 bởi quan ly
- Ngày thi: 06/6/2021 - Đối tượng dự thi: CB-GV-NV và sinh viên của trường - Điều kiện dự thi:       + Điểm học phần Tin học trong chương trình chính khóa đạt từ điểm D trở lên (Thang điểm chữ);       + Hoàn thành chương trình học Ứng dụng CNTT Cơ bản giai đoạn 2 tại trung tâm. - Lệ phí dự thi: 350.000 đồng/thí...
Đăng ngày 02/04/2021, 14:23 bởi quan ly
Ngày khai giảng: 12/4/2021 * Anh văn A2: Chương trình học: 150 tiết Học phí: 1.200.000 đồng/khoá học/học viên Thời gian học: Tối (2,3,4,5) hoặc Tối (2,4,6)  từ 18h15 đến 20h30 * Ứng dụng CNTT Cơ bản: Chương trình học:             - Hệ CĐ Sư phạm: 75 tiết             - Hệ CĐ Ngoài Sư...
Đăng ngày 22/03/2021, 14:26 bởi quan ly
- Ngày kiểm tra: 16/5/2021 - Đối tượng dự kiểm tra: sinh viên hệ Cao đẳng chính qui Khóa 43, 44 và các khóa trước. - Lệ phí kiểm tra: 200.000 đồng/thí sinh - Thời gian ôn:          * Lớp ngày: Thứ 7 & CN ngày 24,25/4/2021 và 08,09/5/2021            ...
Đăng ngày 22/03/2021, 14:22 bởi quan ly
Xem file đính kèm