Get Adobe Flash player

Thông báo thi Chứng chỉ A Anh văn ngày 22/7/2018

Nhận đăng ký từ ngày 04/6/2018.

Ôn thi từ ngày 30/6/2018;

Lịch học:

    - Lớp ban đêm: bắt đầu từ 02/7/2018 (học từ thứ 2 đến thứ 6); 

    - Lớp ban ngày: bắt đầu từ 30/6/2087 (học thứ 7 và CN - 30/6; 01/7/2018 và 07; 08/7/2018)

Thủ tục đăng ký dự thi:

     - Lệ phí ĐKDT;

     - 01 Bản sao CMND;

    - 03 Ảnh 3x4 (ghi rõ thông tin cá nhân sau ảnh).