Get Adobe Flash player
Kỳ kiểm tra cấp chứng nhận tiếng Anh trình độ A2 (nội bộ) chỉ dành cho sinh viên từ Khóa 46 trở về trước. Sinh viên Khóa 47 đã chuyển khoản / nộp lệ phí ôn kiểm tra tiếng Anh trình độ A2 qua Ngân hàng Sacombank đến văn phòng trung tâm Ngoại ngữ - Tin học liên hệ để nhận lại lệ phí theo giờ hành chính.