Get Adobe Flash player

Thí sinh đã đăng ký thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 12/11/2017 không thể đến Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ nhận giấy báo dự thi trong giờ hành chính có thể liên hệ Trung tâm nhận giấy báo dự thi vào buổi tối từ 18h30 đến 20h45 từ ngày 08/11/2017./.