Get Adobe Flash player

 

1 - Sinh viên dự kiểm tra A2 Khóa ngày 30/5/2021(cũ) sẽ dời đến ngày 13/6/2021.

 2 - Sinh viên ôn A2 lớp:

- Ngày 15/5 sẽ học vào ngày 29,30/5 & 05,06/6.

- Tối 12/5 sẽ học từ tối ngày 31/5.