Khai giảng lớp Anh văn A2 khóa ngày 01/10/2018

- Thời gian học:Tối (2 - 4 - 6) hoặc tối (3 - 5) từ 18h30 đến 20h45

- Học phí: 1.200.000 đồng/khóa học (dành cho sinh viên tất cả các khóa)

- Nhận đăng ký từ ngày ra thông báo.

- Liên hệ trực tiếp văn phòng trung tâm để được hướng dẫn chi tiết.