Thông báo khai giảng lớp Chứng chỉ A Anh văn - Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và Bổ sung Kiến thức Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản - Khóa ngày 07/5/2018 (dành riêng cho các khóa 39, 40, 41)

Lớp Chứng chỉ A Anh văn: 

- Thời gian học:Tối (2,4,6) hoặc tối (3,4,5) từ 18h30 đến 20h45

Lớp Ứng dụng CNTT Cơ bản và Bổ sung Kiến thức Ứng dụng CNTT Cơ bản:

- Đối tượng học: Học sinh sinh viên trong và ngoài trường

- Học phí: Học viên ngoài trường: 750.000 đồng/khoá học

                 Học viên trong trường: 600.000 đồng/khóa học

- Thời gian học:Tối (2,4,6) hoặc tối (3,5) từ 18h30 đến 20h45

Thông tin chi tiết liên hệ VP Trung tâm.